Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)

Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)

TosLab er akkreditert for bestemmelse av biokjemisk oksygenforbruk (BOFn)  etter 5 dager i avløpsvann. Bestemmeslen gjøres ihht metode NS-EN 1899-1,  og er basert på fortynning og poding etter tilsetting av allylthiourea.

Kontakt oss