Drikkevannsforskrift 2017

Drikkevannsforskrift 2017

Drikkevannsforskriften (FOR 22. desember 2016 nr. 1868) gjelder for alt drikkevann uavhengig av dets opprinnelse, og uavhengig av om det leveres gjennom distribusjonsnett, fra tankvogn eller tankskip, i flasker eller annen emballasje. Videre gjelder forskriften for alt drikkevann til lands, på kontinentalsokkelen og skip hva enten det benyttes sjøvann eller ferskvann. Veileder til ny drikkevannsforkrift fra mattilsynet og Drikkevannsforskriften

Kontakt oss