Metaller i rentvann

TosLab er akkreditert for bestemmelse av metaller i vann ved hjelp av ICP-MS.

Vi kan bestemme følgende metaller: Jern, kobber, mangan, aluminium, nikkel, sink, krom, arsen, kadmium, bly, natrium, kalium, kalsium, magnesium og silisium.

Kontakt oss