Nye akkrediterte metoder 2019

TosLab har nå utvidet sin akkreditering for en rekke mikrobiologiske analyser med ny TEMPO maskin. Denne maskinen gir betydelig raskere svar på næringsmiddel analyser, feks kimtall 30 og gjær og mugg analyser. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Kontakt oss