Veileder Drikkevann ombord i Skip

Veileder Drikkevann ombord i Skip (versjon 3, august 2017)

Dette er en veiledning knyttet til hvordan drikkevannsforskriftens krav kan ivaretas på skip over 50 tonn og som er under norsk flagg. Kontroll av drikkevann ombord i skip

Kontakt oss