Sjølundveien 3, Pb 2064, 9266 Tromsø, Tlf 77 62 43 60

Ubehandlet drikkevannskilde

Ubehandlet drikkevannskilde

Linker til nyttig informasjon om vannkvalitet:

Anbefalte parametere:
 • Kimtall
 • Koliforme bakterier
 • E.coli
 • Intestinale enterokokker
 • Clostridium perfringens
 • pH
 • Turbiditet
 • Farge
 • Konduktivitet
 • Jern
 • Mangan
 • Kalsium/Hardhet

(Forslag til analysepakke. Pakken kan tilpasses etter kundens behov).