Sjølundveien 3, Pb 2064, 9266 Tromsø, Tlf 77 62 43 60

Skip og båt

Skip og båt

Link til Mattilsynets veileder "Drikkevann om bord i skip":

 

Anbefalte parametere:

  • Kimtall
  • E.coli
  • Intestinale enterokokker
  • pH
  • Turbiditet
  • Konduktivitet
  • Farge
  • Jern
  • Kobber