Sjølundveien 3, Pb 2064, 9266 Tromsø, Tlf 77 62 43 60

Kvalitet

Kvalitet

Høy kompetanse og lang erfaring er grunnpilaren i vårt tilbud. De seneste årene har vi investert betydelig i utstyr og maskiner som skal gi sikre og raske prøvesvar. TosLab er er akkreditert i henhold til ISO 17025, og leverer både akkrediterte og ikke-akkrediterte analyser. Alle våre analyser er underlagt vårt kvalitetssystem.

Vi tilbyr høyteknologiske laboratorietjenester som høyner matsikkerhet og vannkvalitet hos våre kunder, og bidrar til at avløp og utslipp er i tråd med gjeldende krav og forskrifter. Vi kan være delaktige i utarbeiding av internkontrollsystemer og rådgi omkring kritiske kontrollpunkter og kvalitetssikring etter regelverk og interne spesifikasjoner.

Skulle det være behov for andre analyser enn de vi tilbyr så kan vi videreformidle analyser til vårt omfattende nettverk av akkrediterte laboratorium både i Norge og i utlandet. På denne måten er du som kunde sikret en helhetlig tjeneste, og en kontaktpersom som kjenner din virksomhet.