Sjølundveien 3, Pb 2064, 9266 Tromsø, Tlf 77 62 43 60

Miljøovervåkning av Vassdrag, ferskvann og sjøvann

Miljøovervåkning av Vassdrag, ferskvann og sjøvann

Vi utfører en rekke analyser i forbindelse med miljøovervåkning Eksempler på analyser kan være:

• Total nitrogen
• Nitrat/nitritt
• Ammonium
• Total fosfor
• Fosfat
• Klorofyll
• Termotolerante koliforme
• Kimtall
• pH
• Konduktivitet
• Turbiditet
• Farge
• Suspendert tørrstoff/gløderes