Sjølundveien 3, Pb 2064, 9266 Tromsø, Tlf 77 62 43 60

Næringsmidler og fór:

Næringsmidler og fór:

TosLab AS utfører akkrediterte analyser på alle typer næringsmidler, både ferdigprodukt og råvarer. Vi tilbyr også en rekke ikke-akkrediterte analyser, og vi utfører også analyser som er tilpasset oppdragsgivers behov.

Kjemiske analyser

 • Vann/tørrstoff
 • Askeinnhold
 • Fettinnhold
 • Kjeldahl-Nitrogen/Protein
 • Saltinnhold
 • Total flyktig nitrogen
 • Andre analyser tilbys/utføres av underleverandør

Mikrobiologiske analyser

 • Presumtiv Bacillus cereus
 • Clostridium perfringens
 • E.coli
 • Enterobacteriaceae
 • Enterokokker
 • Gjær og mugg
 • Kimtall
 • Koliforme bakterier
 • Listeria monocytogenes (PCR)
 • Salmonella (PCR)
 • Koagulase positive Stafylokokker
 • Sulfittreduserende klostridier
 • Termotolerante koliforme
 • H2S produserende bakterier

Hygiene:

 • Kimtall
 • Listeria monocytogenes
 • Koliforme bakterier