Sjølundveien 3, Pb 2064, 9266 Tromsø, Tlf 77 62 43 60

Drikkevannsanalyser

Drikkevannsanalyser

Linker til nyttig informasjon om vannkvalitet:

TosLab leverer drikkevannsanalyser i henhold til drikkevannsforskriften. Vi er også behjelpelig med å tilpasse prøveplaner i henhold til Drikkevannsforskriften.

Hvilke analyser som bør utføres er oversiktelig beskrevet i Drikkevannsforskriften. Ta gjerne kontakt, så hjelper vi deg å sette opp en plan.

Forslag på faste drikkevannspakkerpakker kan være:

Drikkevann ombord i skip (E.coli, Kim, Intestinale enterokokker, Farge, pH, Konduktivitet, Jern og Kobber)

Prøvegruppe A (Tidligere kalt nettvanns kontroll): Kimtall, Koliforme, E.coli, Intestinale enterokokker, Farge, Lukt, Smak, Turbiditet, Konduktivitet og pH.