Sjølundveien 3, Pb 2064, 9266 Tromsø, Tlf 77 62 43 60

Boret brønnvann

Boret brønnvann

Linker til nyttig informasjon om vannkvalitet:

Forslag til analysepakke:
 • Kimtall
 • Koliforme bakterier
 • pH
 • Turbiditet
 • Farge
 • Konduktivitet
 • Jern
 • Mangan
 • Kalsium/Hardhet
 • Klorid
 • Fluorid
 • Radon

Pakkene kan tilpasses etter kundens behov.