Sjølundveien 3, Pb 2064, 9266 Tromsø, Tlf 77 62 43 60

Analysebestilliing vann

Analysebestilling vann

---------------------------------------------------------------

Det kan påløpe helgetakst på prøver som leveres inn torsdag og fredag.

Prøver bør leveres før klokken 14:00 alle ukedager.

-----------------------------------------------------------

Prøvemateriale

---------------------------------------------------------------

* Analyser som utføres av eksternt laboratorium

For analyser TosLab selv ikke kan utføre benyttes eksternt laboratorium. TosLab informerer kunden om valg av eksternt laboratorium dersom kunden ber om det. Ved å signere/sende inn skjema anses valg av eksternt laboratorium som akseptert. Informasjon om hvilke metoder som benyttes fås ved henvendelse til laboratoriet, eller på http://www.akkreditert.no/no/akkrediterte-organisasjoner/akkrediteringsomfang/?AkkId=392».


Utskriftsvennling version