Sjølundveien 3, Pb 2064, 9266 Tromsø, Tlf 77 62 43 60

Bassengvann

Bassengvann

http://lovdata.no 

Vannet i bassengbad skal være hygienisk tilfredsstillende. Vannet skal være klart, uten farge og innbydende til bading. Bunnen skal kunne ses tydelig i alle deler av bassengbadet.

Kravsanalyser:

 • Farge
 • Turbiditet
 • pH
 • Kimtall ved 37 °C
 • Pseudomonas aeruginosa
 • KOF-Mn

Utvidet kontroll av basseng inkluderer også følgende parametre:

 • Alkalitet
 • Hardhet
 • Klor, fritt
 • Klor, total
 • Konduktivitet