Sjølundveien 3, Pb 2064, 9266 Tromsø, Tlf 77 62 43 60

  • front6
  • front5
  • front4
  • front3
Velkommen til TosLab - din leverandør av laboratorietjenester
TosLab AS  selger mikrobiologiske og kjemiske analyser av næringsmidler, vann, avløp, hygiene og miljø. Vi har et bredt spekter av både akkrediterte og ikke-akkrediterte analyser. Alle våre analyser er underlagt vårt kvalitetssystem med tilhørende kontroller.

Vårt mål er å bidra til trygge næringsmidler og styrke våre oppdragsgiveres konkurranseevne ved å sikre høy kvalitet på produkter. Vi analyserer næringsmidler, vann og renhold i produksjonsmiljø. Kompetansestøtte inkluderer å utarbeide internkontrollsystem, bestemme kritiske kontrollpunkt, kjemisk og mikrobiologisk rådgivning, og kvalitetssikring etter regelverk og interne spesifikasjoner.

Konfidensialitet

Resultater fra analyser og informasjon om oppdragsgiver behandles konfidensielt. TosLab AS garanterer at informasjon ikke frigis uten tillatelse fra oppdragsgiver.

Kvalitet - Akkreditering

Norsk Akkreditering

TosLab AS tilbyr tjenester med høyest mulig kvalitet. Laboratoriet har innført et kvalitetssystem basert på ISO 17025, og er akkreditert for en rekke mikrobiologiske og kjemiske analyser.

Oversikt over akkrediterte analyser finnes på Norsk Akkrediterings hjemmeside.

Informasjon om hvilke akkrediterte metoder som benyttes kan fås ved henvendelse til laboratoriet eller på         Norsk Akkrediterings hjemmeside.