Sjølundveien 3, Pb 2064, 9266 Tromsø, Tlf 77 62 43 60

Prøvetakningsutstyr

Prøvetakingsutstyr

Kontakt oss gjerne før prøvetakning for informasjon om egnet emballasje og utstyr for prøvetaking. Prøver må merkes med oppdragsgiver, prøvested, prøvetype, klokkeslett og dato. Nedenfor ser du noen utvalgte eksempler på prøvetakinger. Detaljert anvisning på hvordan prøvene skal tas, kan du få hos oss.

•Prøvetakningsmetode av vann fra brønn

•Prøvetaking av luft med Luftmåler

•Prøvetakningsmetode av næringsmidler

•Prøvetakningsmetode for legionella

•Mikrobiologisk kontroll av renhold

•Prøvetakningsmetode for overflatevann

•Prøvetakningsmetode av bassengvann

•Prøvetakningsmetode av vann fra kran