Artikler

Metaller i rentvann

Metaller i rentvann

TosLab er akkreditert for bestemmelse av metaller i vann ved hjelp av ICP-MS. Vi kan bestemme følgende metaller: Jern, kobber, mangan, aluminium, nikkel, sink, krom, arsen, kadmium, bly, natrium, kalium, kalsium, magnesium og silisium.

Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)

Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)

Biokjemisk oksygenforbruk (BOF) TosLab er akkreditert for bestemmelse av biokjemisk oksygenforbruk (BOFn)  etter 5 dager i avløpsvann. Bestemmeslen gjøres ihht metode NS-EN 1899-1,  og er basert på fortynning og poding etter tilsetting av allylthiourea.

Drikkevannsforskrift 2017

Drikkevannsforskrift 2017

Drikkevannsforskrift 2017 Drikkevannsforskriften (FOR 22. desember 2016 nr. 1868) gjelder for alt drikkevann uavhengig av dets opprinnelse, og uavhengig av om det leveres gjennom distribusjonsnett, fra tankvogn eller tankskip, i flasker eller annen emballasje. Videre...

Veileder Drikkevann ombord i Skip

Veileder Drikkevann ombord i Skip

Veileder Drikkevann ombord i Skip (versjon 3, august 2017) Dette er en veiledning knyttet til hvordan drikkevannsforskriftens krav kan ivaretas på skip over 50 tonn og som er under norsk flagg. Kontroll av drikkevann ombord i skip

Nye akkrediterte metoder 2019

Nye akkrediterte metoder 2019

TosLab har nå utvidet sin akkreditering for en rekke mikrobiologiske analyser med ny TEMPO maskin. Denne maskinen gir betydelig raskere svar på næringsmiddel analyser, feks kimtall 30 og gjær og mugg analyser. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Kontakt oss