Avløpsvann og prosessvann

Avløpsvann og prosessvann

Det er viktig å ha kontroll på avløpsvann og prosessvann, slik at det ikke oppstår skade i naturen på grunn av utslippet. Virksomheter som slipper ut avløpsvann er pålagt å dokumentere utslipp til tilsynsmyndigheter, dette som ett ledd i å begrense forurensning og skade på miljøet. Analyse av avløpsvann er derfor nødvendig for å vite hvor mye som slippes ut, og for å kontrollere at rensemekanismer som eventuelt blir benyttet, fungerer som de skal.

 

TosLab leverer akkrediterte analyser i henhold til Forurensningsforskriften om avløpsvann og industrivann.

  • Suspendert tørrstoff (SS)
  • BOF-5 (biologisk oksygenforbruk)
  • KOF (kjemisk oksygenforbruk)
  • Næringssalter (fosfor, nitrogen)
  • For analyser vi ikke selv kan utføre benytter vi underleverandør (miljøgifter, tungmetaller og olje i hhv. avløpsvann og slam).

 

Vi skreddersyr gjerne analysepakker tilpasset din virksomhets krav. Trenger du veiledning eller har andre spørsmål?

Ta kontakt på telefon 776 24 360, på e-post post@toslab.no, eller bruk kontaktskjema nederst på siden.

Kontakt oss