Bassengvann

Bassengvann

Det er viktig at vann i basseng er hygienisk tilfredsstillende. Vannet skal være klart, uten farge, innbydende til bading, og bunnen skal kunne ses tydelig i alle deler av bassenget.

På grunn av den høye temperaturen som ofte er i basseng er det viktig å ha gode internkontroller for å avdekke eventuelle feil på anlegget. Høy temperatur gir gode vekstbetingelser for mikroorganismer og kan få konsekvenser for driften av anlegget.

Basseng som er tilgjengelig for allmennheten skal tilfredsstille krav for følgende analyser:

 • Mikrobiologi
  • Kimtall
  • Pseudomonas Aeroginosa
 • Kjemi
  • Farge
  • Turbiditet
  • pH
  • Kjemisk oksygenforbruk

Ta kontakt om du har behov for prøvetakingsutstyr eller har andre spørsmål knyttet til analyser av bassengvann.

Se detaljert beskrivelse på hvordan prøvetaking gjennomføres her.

UTSTYR:

Steril flaske eller svaber med transportmedium.

PRØVETAKING:

Velg prøvetakningspunkt ut fra prøvetakingsplan, og vurder hvilke punkter som skal kontrolleres ut fra foregående måneder, og eventuelt tidligere resultater (re-test). Bruk en egnet steril prøveflaske som skal kunne lukkes med lokk eller kork. Åpne prøvetakingsutstyret på en slik måte at man unngår kontaminering av prøveflasken. Avhengig av hvilket punkt som skal undersøkes er det enkelte forskjeller i gjennomføring av prøvetaking.

Dusjanlegg/Boblebad:

 • Vannprøve: Fyll flasken med varmtvann uten å la vannet renne før prøvetaking og sett på korken.
 • Svaberprøve: Skru av dusjhodet og før svaberen med roterende bevegelser over de indre flatene av dusjhodet. Er dusjhodet fastmontert skal svaberen fortrinnsvis føres over den delen av dusjhodet som vender ned, hvor det ofte blir stående noe vann igjen. Når prøven er tatt føres svaberen ned i et rør med transportmedium.

Varmtvannsbereder/beholder:

 • Fyll flasken uten å la vannet renne fra berederens tappe eller sikkerhetsventil. Dette for å få med eventuelt slamholdig vann fra bunnen av beredereren/beholderen.

Kjøletårn:

 • Vannprøve: Fyll flasken med vann fra fra toppen av kjøletårnet. Dersom tårnet ikke er i drift, tas vannet fra bassenget i bunnen. I så tilfelle fylles flasken med slamholdig vann fra bunnen av bassenget etter at vannet er rørt om.
 • Svaberprøve: Med en svaber tas det prøve fra belegget innvendig i kjøletårnet.

 

TRANSPORT:

Prøven må oppbevares kjølig til analysestart og overføres til laboratoriet på en slik måte at prøven ikke utsettes for mikrobiologisk eller kjemisk kontaminering og andre ytre faktorer som kan påvirke analyse resultatet. Analysen skal være påbegynt senest 48 timer etter prøvetaking.

Kontakt oss