Bestilling

Bestill prøve ved å bruke skjema under

 

Ta kontakt på telefon 776 24 360 eller på e-post post@toslab.no hvis du trenger veiledning eller har andre spørsmål!

Analyser av vann

Klikk her for å se hvordan du tar analyseprøver av vann

UTSTYR:

Steril flaske.

PRØVETAKING:

Bruk en egnet steril prøveflaske som skal kunne lukkes med lokk eller kork. Vi anbefaler at det til enhver tid leveres minimum 500 ml væske for å sikre at laboratoriet har nok til å gjennomføre ønskede analyser. Ta kontakt med laboratoriet om du er usikker på hvor mye prøvemateriale vi trenger for dine undersøkelser.

Avhengig av hvilken type vann det er som skal undersøkes er det enkelte forskjeller mellom gjennomføringen av prøvetaking.

  • Vann fra kran: Åpne kaldtvannskranen og la vannet renne i 3-5 minutter til temperaturen er stabil slik at man er sikker på at vannet som sto i stikkledningen fra før har rent ut. Åpne flasken uten å berøre tuten og fyll flasken.
  • Vannkilde/Brønn/Elv/Vann uten tappepunkt: Åpne flasken uten å berøre tuten. Hold flasken i den nederste delen av flasken og senk flasken under overflaten. Ved test av stillestående vann føres flasken fra deg selv for å hindre kontaminering. Ved test av strømmende vann er det tilstrekkelig å holde tuten mot vannstrømmen slik at flasken fylles.
  • Bassengvann: Åpne flasken og senk den under overflaten ved å holde i bunnen av flasken. Før flasken fra deg mens flasken fylles. For undersøkelse av bassengvann trengs to flasker; En vanlig steril flaske og en steril flaske tilsatt tiosulfat.
  • Legionella: Se egen metode for prøvetaking.

Merk flasken med prøvetype, prøvested, kundenavn, dato og tidspunkt.

 

TRANSPORT:

Tiden mellom prøveuttak og analysestart i laboratoriet skal holdes så kort som mulig slik at prøven kan startes opp senest 24 timer etter prøveuttak. Prøven må oppbevares kjølig til analysestart og overføres til laboratoriet på en slik måte at prøven ikke utsettes for mikrobiologisk eller kjemisk kontaminering. Fryseelementer skal ikke være i direkte kontakt med prøvene da de kan forårsake isdannelse i prøvene.

Analyser av legionella

Klikk her for å se hvordan du tar analyseprøver av legionella

UTSTYR:

Steril flaske eller svaber med transportmedium.

PRØVETAKING:

Velg prøvetakningspunkt ut fra prøvetakingsplan, og vurder hvilke punkter som skal kontrolleres ut fra foregående måneder, og eventuelt tidligere resultater (re-test). Bruk en egnet steril prøveflaske som skal kunne lukkes med lokk eller kork. Åpne prøvetakingsutstyret på en slik måte at man unngår kontaminering av prøveflasken. Avhengig av hvilket punkt som skal undersøkes er det enkelte forskjeller i gjennomføring av prøvetaking.

Dusjanlegg/Boblebad:

  • Vannprøve: Fyll flasken med varmtvann uten å la vannet renne før prøvetaking og sett på korken.
  • Svaberprøve: Skru av dusjhodet og før svaberen med roterende bevegelser over de indre flatene av dusjhodet. Er dusjhodet fastmontert skal svaberen fortrinnsvis føres over den delen av dusjhodet som vender ned, hvor det ofte blir stående noe vann igjen. Når prøven er tatt føres svaberen ned i et rør med transportmedium.

Varmtvannsbereder/beholder:

  • Fyll flasken uten å la vannet renne fra berederens tappe eller sikkerhetsventil. Dette for å få med eventuelt slamholdig vann fra bunnen av beredereren/beholderen.

Kjøletårn:

  • Vannprøve: Fyll flasken med vann fra fra toppen av kjøletårnet. Dersom tårnet ikke er i drift, tas vannet fra bassenget i bunnen. I så tilfelle fylles flasken med slamholdig vann fra bunnen av bassenget etter at vannet er rørt om.
  • Svaberprøve: Med en svaber tas det prøve fra belegget innvendig i kjøletårnet.

 

TRANSPORT:

Prøven må oppbevares kjølig til analysestart og overføres til laboratoriet på en slik måte at prøven ikke utsettes for mikrobiologisk eller kjemisk kontaminering og andre ytre faktorer som kan påvirke analyse resultatet. Analysen skal være påbegynt senest 48 timer etter prøvetaking.

Innlevering av prøver

TosLab har åpent hverdager 08:00 – 15:30 og prøver bør leveres før klokken 13:30 alle ukedager. Innlevering av prøver utover normal arbeidstid kan avtales med laboratoriet. Det kan påløpe helgetakst på prøver for mikrobiologiske analyser som leveres inn torsdag eller fredag.

Ved økt beredskap eller hastetilfeller utover normal arbeidstid kan daglig leder Vegard Tennes kontaktes på telefon 918 36 096.

Kjemiker ser på laboratorie test