Hvordan gjennomføre prøvetakning

UTSTYR:

Steril flaske.

PRØVETAKING:

Bruk en egnet steril prøveflaske som skal kunne lukkes med lokk eller kork. Vi anbefaler at det til enhver tid leveres minimum 500 ml væske for å sikre at laboratoriet har nok til å gjennomføre ønskede analyser. Ta kontakt med laboratoriet om du er usikker på hvor mye prøvemateriale vi trenger for dine undersøkelser.

Avhengig av hvilken type vann det er som skal undersøkes er det enkelte forskjeller mellom gjennomføringen av prøvetaking.

  • Vann fra kran: Åpne kaldtvannskranen og la vannet renne i 3-5 minutter til temperaturen er stabil slik at man er sikker på at vannet som sto i stikkledningen fra før har rent ut. Åpne flasken uten å berøre tuten og fyll flasken.
  • Vannkilde/Brønn/Elv/Vann uten tappepunkt: Åpne flasken uten å berøre tuten. Hold flasken i den nederste delen av flasken og senk flasken under overflaten. Ved test av stillestående vann føres flasken fra deg selv for å hindre kontaminering. Ved test av strømmende vann er det tilstrekkelig å holde tuten mot vannstrømmen slik at flasken fylles.
  • Bassengvann: Åpne flasken og senk den under overflaten ved å holde i bunnen av flasken. Før flasken fra deg mens flasken fylles. For undersøkelse av bassengvann trengs to flasker; En vanlig steril flaske og en steril flaske tilsatt tiosulfat.
  • Legionella: Se egen metode for prøvetaking.

Merk flasken med prøvetype, prøvested, kundenavn, dato og tidspunkt.

TRANSPORT:

Tiden mellom prøveuttak og analysestart i laboratoriet skal holdes så kort som mulig slik at prøven kan startes opp senest 24 timer etter prøveuttak. Prøven må oppbevares kjølig til analysestart og overføres til laboratoriet på en slik måte at prøven ikke utsettes for mikrobiologisk eller kjemisk kontaminering. Fryseelementer skal ikke være i direkte kontakt med prøvene da de kan forårsake isdannelse i prøvene.

Kontakt oss