Hvordan gjennomføre prøvetakning for hygiene med kontaktskål

Forklaring

Kontaktskåler brukes som renholdskontroll for å sjekke at vask er tilfredsstillende på utstyr og i produksjonsmiljø. Skålene benyttes etter renhold på tørre overflater.

Kontaktskåler (kimtallskåler) leveres i pakker på 10 stykk. Disse kan oppbevares i romtemperatur til holbarhetsdato slutt. Om forseglingen er brutt vil skålene etter en tid tørke ut og det er da ikke anbefalt å bruke de.

 

Hvordan gjennomføre

Ta ut en skål og fjern lokket. Vær oppmerksom og forsiktig slik at man ikke kommer i kontakt med agaren/overflaten med fingrene.

Vurder hvilke punkter som skal kontrolleres, eventuelt fra tidligere resultater (re-test).

Gjør en visuell vurdering av overflaten, er flaten synlig forurenset har det erfaringsmessig ingen hensikt å ta prøven akkurat i forurensningen. Unngå våte overflater. Trykk kontakskålen bestemt med et trykk noen sekunder med fast hand (kontaktskålen burde ikke skli).

Sett på lokket og merk bunnen på skålen tydelig med prøvepunkt. Samle skålene i en bunke, og pakk de inn i en pose og tape igjen slik at de ikke sklir ut og åpner seg. Merk så posen med dato og klokkeslett.

 

Transport

Skålene må oppbevares kjølig til de overføres til laboratoriet og burde leveres TosLab innen 24 timer fra prøvetakingstidspunkt.

Eventuelt kan skålene dyrkes internt i 3 dager før koloniene telles.

 

Kontakt oss