Hvordan gjennomføre prøvetakning av hygiene og listeria

Forklaring

Disse svaberne benyttes som renholdskontroll av utstyr og produksjonsmiljø med tanke på tilstedeværelse av Listeria monocytogenes. Det er også mulig å bruke slike svabere til analyse av flere andre parametere.

Det er sjelden man finner Listeria i råvarer i Norge. Bakterien kan allikevel etablere seg i produksjonsmiljøet og føre til kontaminering. Det er derfor viktig å ha kontroll på Listeria i produksjonsmiljøet. Godt renhold og analyser av anlegget vil bidra til å ha kontroll på bakterien.

 

Hvordan gjennomføre

Pose åpnes og svaber skyves ut av posen, ikke stikk handen ned i selve posen for å plukke den ut.

Svaberen presses ned i en vinkel mot underlaget som skal undersøkes. Det gnis kraftig av overflaten gjentatte ganger i ulike retninger. Svaberen kan benyttes på både tørre og våte overflater.

Stikk svaberen tilbake i posen og knekk av svampdelen ved å bøye svaberen frem og tilbake. Det er laget et «sviktspor» inne i selve svaberen og den vil til slutt knekke av.

Lukk posen og merk den tydelig med prøvepunkt, dato og klokkeslett.

 

Transport 

Svaberne må oppbevares kjølig til de overføres til laboratoriet (TosLab innen 24timer) eller fryses ned og sendes samlet.

 

Kontakt oss