Informasjon

TosLab AS ble etablert i 1998, og er i dag 100% eid av Odd Berg Gruppen. I august 2001 overtok TosLab AS laboratoriet til Næringsmiddeltilsynet i Tromsø, og vi er i dag ni ansatte. Vi holder til på vestsiden av Tromsøya, med gode fly-, båt- og bussforbindelse til resten av landsdelen.

Nye akkrediterte metoder 2019

TosLab har nå utvidet sin akkreditering for en rekke mikrobiologiske analyser med ny TEMPO maskin. Denne maskinen gir betydelig raskere svar på næringsmiddel analyser, feks kimtall 30 og gjær og mugg analyser. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Veileder Drikkevann ombord i Skip (versjon 3, august 2017)

Dette er en veiledning knyttet til hvordan drikkevannsforskriftens krav kan ivaretas på skip over 50 tonn og som er under norsk flagg. Kontroll av drikkevann ombord i skip

Veileder Drikkevann ombord i Skip (versjon 3, august 2017)

Dette er en veiledning knyttet til hvordan drikkevannsforskriftens krav kan ivaretas på skip over 50 tonn og som er under norsk flagg. Kontroll av drikkevann ombord i skip

Drikkevannsforskrift 2017

Drikkevannsforskriften (FOR 22. desember 2016 nr. 1868) gjelder for alt drikkevann uavhengig av dets opprinnelse, og uavhengig av om det leveres gjennom distribusjonsnett, fra tankvogn eller tankskip, i flasker eller annen emballasje. Videre gjelder forskriften for alt drikkevann til lands, på kontinentalsokkelen og skip hva enten det benyttes sjøvann eller ferskvann. Veileder til ny drikkevannsforkrift fra mattilsynet og Drikkevannsforskriften

 

Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)

TosLab er akkreditert for bestemmelse av biokjemisk oksygenforbruk (BOFn)  etter 5 dager i avløpsvann. Bestemmeslen gjøres ihht metode NS-EN 1899-1,  og er basert på fortynning og poding etter tilsetting av allylthiourea.

Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)

TosLab er akkreditert for bestemmelse av biokjemisk oksygenforbruk (BOFn)  etter 5 dager i avløpsvann. Bestemmeslen gjøres ihht metode NS-EN 1899-1,  og er basert på fortynning og poding etter tilsetting av allylthiourea.

 

Metaller i rentvann

TosLab er akkreditert for bestemmelse av metaller i vann ved hjelp av ICP-MS.

Vi kan bestemme følgende metaller: Jern, kobber, mangan, aluminium, nikkel, sink, krom, arsen, kadmium, bly, natrium, kalium, kalsium, magnesium og silisium.