Legionella

Legionella

Legionella oppstår hovedsakelig i miljøer med stillestående vann og høye temperaturer som gir gode vekstbetingelser. Bakterien smitter gjennom spredning av små vanndråper (aerosoler). Det er derfor viktig å følge opp installasjoner som kan spre slike vanndråper. Vanlige smittekilder er dusjanlegg, boblebad, kjøletårn og andre systemer hvor vannet er stillestående og har høy temperatur.

Legionella finnes i små mengder over alt i naturen, men det er først når de formerer seg og får optimale vekstvilkår at de kan medføre smittefare. Infeksjon av legionella fører til legionærsykdom og har like symptomer som lungebetennelse. I bygg og anlegg trenger legionella biofilm for å vokse. Gode renserutiner vil derfor kunne motvirke vekst av bakterien.

TosLab leverer akkreditert analyse av legionella og bistår deg i å ha kontroll på ditt anlegg.

Har du behov for prøvetakingsutstyr for analyse av legionella?

Ta kontakt på telefon 776 24 360, på e-post post@toslab.no, eller bruk kontaktskjema nederst på siden.

Se detaljert beskrivelse på hvordan prøvetaking gjennomføres her.

UTSTYR:

Steril flaske eller svaber med transportmedium.

PRØVETAKING:

Velg prøvetakningspunkt ut fra prøvetakingsplan, og vurder hvilke punkter som skal kontrolleres ut fra foregående måneder, og eventuelt tidligere resultater (re-test). Bruk en egnet steril prøveflaske som skal kunne lukkes med lokk eller kork. Åpne prøvetakingsutstyret på en slik måte at man unngår kontaminering av prøveflasken. Avhengig av hvilket punkt som skal undersøkes er det enkelte forskjeller i gjennomføring av prøvetaking.

Dusjanlegg/Boblebad:

  • Vannprøve: Fyll flasken med varmtvann uten å la vannet renne før prøvetaking og sett på korken.
  • Svaberprøve: Skru av dusjhodet og før svaberen med roterende bevegelser over de indre flatene av dusjhodet. Er dusjhodet fastmontert skal svaberen fortrinnsvis føres over den delen av dusjhodet som vender ned, hvor det ofte blir stående noe vann igjen. Når prøven er tatt føres svaberen ned i et rør med transportmedium.

Varmtvannsbereder/beholder:

  • Fyll flasken uten å la vannet renne fra berederens tappe eller sikkerhetsventil. Dette for å få med eventuelt slamholdig vann fra bunnen av beredereren/beholderen.

Kjøletårn:

  • Vannprøve: Fyll flasken med vann fra fra toppen av kjøletårnet. Dersom tårnet ikke er i drift, tas vannet fra bassenget i bunnen. I så tilfelle fylles flasken med slamholdig vann fra bunnen av bassenget etter at vannet er rørt om.
  • Svaberprøve: Med en svaber tas det prøve fra belegget innvendig i kjøletårnet.

 

TRANSPORT:

Prøven må oppbevares kjølig til analysestart og overføres til laboratoriet på en slik måte at prøven ikke utsettes for mikrobiologisk eller kjemisk kontaminering og andre ytre faktorer som kan påvirke analyse resultatet. Analysen skal være påbegynt senest 48 timer etter prøvetaking.

Jern testing i Tromsø

Kontakt oss