Mat

Mat

Det er viktig å vite at maten man spiser er trygg. Om du vil sjekke noe du har spist eller produserer matvarer i små kvantum vil TosLab kunne levere analyser av din mat. Vi gjennomfører både mikrobiologiske og kjemiske analyser, og kan med vår erfaring veilede deg om det er noe du lurer på.

Trenger du mer informasjon om hva vi kan tilby for analyse av mat?

Ta kontakt på telefon 776 24 360, på e-post post@toslab.no, eller bruk kontaktskjema nederst på siden.

Se detaljert beskrivelse på hvordan prøvetaking gjennomføres her.

UTSTYR:

Steril flaske/beholder og sterilt prøvetakingsutstyr.

PRØVETAKING:

Velg prøvetakningspunkt ut fra prøvetakingsplan, og vurder hvilke punkter som skal kontrolleres ut fra foregående måneder, og eventuelt tidligere resultater (re-test). Det er viktig å sikre at prøven er så representativ som mulig for det partiet eller det anliggende som skal undersøkes.

Bruk egnet steril tørr beholder som skal kunne lukkes med lokk eller kork, med et volum tilstrekkelig for de analyser som skal utføres, minimum 200 gram

Åpne prøvebegeret og prøvetakingsutstyret på en slik måte at man unngår kontaminering. Ta ut minimum 200 gram prøvemateriale med sterilt utstyr for mikrobiologisk analyse av uemballert vare, og lukk prøvebegeret straks. Merk begeret med sted for prøveuttaket, prøvetaker, type matvare, partinummer, dato og klokkeslett.

For prøvetaking ved uttak av fast materiale som cerealer, pulver, sukker osv. fra bulk benyttes prober/spyd fremfor skuffe/skje for å få en mer representativ prøve av partiet. For ferdigemballerte varer er det behov for minimum 100 gram prøvemengde, disse skal ikke åpnes. For kjemiske analyser er størrelsen av prøvene avhengig av parameteret som skal undersøkes.

 

TRANSPORT:

Prøven må oppbevares kjølig til analysestart og overføres til laboratoriet på en slik måte at prøven ikke utsettes for mikrobiologisk eller kjemisk kontaminering og andre ytre faktorer som kan påvirke analyse resultatet. Ved prøvetaking av frosne prøver, bør disse plasseres i forhåndskjølte beholdere og plasseres i fryseboks umiddelbart etter prøvetaking. Prøver for mikrobiologiske analyser skal starte innen 24 timer etter prøveuttak.

 

Produktprøver Forklaring
analyseprøver av næringsmidler

Ta ut minimum 100 gram av et ønsket produkt, og putt det forsiktig i et sterilinbeger eller annen steril beholder. Alternativt kan produkt sendes inn i ferdig emballert vare.

Produktprøvene må oppbevares kjølig til de overføres til laboratoriet (TosLab innen 24timer)

 

Jern testing i Tromsø

Kontakt oss