Næringsmidler og hygiene

Næringsmidler og hygiene

TosLab gjennomfører kjemiske og mikrobiologiske analyser på alle typer næringsmidler, både ferdigprodukt og råvarer. Vårt mål er å bidra til å styrke din bedrifts konkurranseevne ved å sikre høy kvalitet i dine produkter og produksjonsmiljø.

Det har blitt økt fokus på sporbarhet og kontroll knyttet til produksjon av næringsmidler, både nasjonalt og internasjonalt. Kunder og leverandører forventer at produktet skal være trygt, og etterfølge gjeldende krav og regler. Kontrollsystemer som kartlegger både hygiene og produkt er derfor sentralt.

TosLab er en totalleverandør av næringsmiddelanalyser og tester dine råvarer og produkter. Vi analyserer også hygienekontroller i produksjonsmiljøet for å sikre trygge omgivelser for matproduksjon.

Ta kontakt på telefon 776 24 360, på e-post post@toslab.no, eller bruk kontaktskjema nederst på siden.

Se detaljert beskrivelse på hvordan prøvetaking for næringsmidler gjennomføres her.

UTSTYR:

Steril flaske/beholder og sterilt prøvetakingsutstyr.

PRØVETAKING:

Velg prøvetakningspunkt ut fra prøvetakingsplan, og vurder hvilke punkter som skal kontrolleres ut fra foregående måneder, og eventuelt tidligere resultater (re-test). Det er viktig å sikre at prøven er så representativ som mulig for det partiet eller det anliggende som skal undersøkes.

Bruk egnet steril tørr beholder som skal kunne lukkes med lokk eller kork, med et volum tilstrekkelig for de analyser som skal utføres, minimum 200 gram

Åpne prøvebegeret og prøvetakingsutstyret på en slik måte at man unngår kontaminering. Ta ut minimum 200 gram prøvemateriale med sterilt utstyr for mikrobiologisk analyse av uemballert vare, og lukk prøvebegeret straks. Merk begeret med sted for prøveuttaket, prøvetaker, type matvare, partinummer, dato og klokkeslett.

For prøvetaking ved uttak av fast materiale som cerealer, pulver, sukker osv. fra bulk benyttes prober/spyd fremfor skuffe/skje for å få en mer representativ prøve av partiet. For ferdigemballerte varer er det behov for minimum 100 gram prøvemengde, disse skal ikke åpnes. For kjemiske analyser er størrelsen av prøvene avhengig av parameteret som skal undersøkes.

 

TRANSPORT:

Prøven må oppbevares kjølig til analysestart og overføres til laboratoriet på en slik måte at prøven ikke utsettes for mikrobiologisk eller kjemisk kontaminering og andre ytre faktorer som kan påvirke analyse resultatet. Ved prøvetaking av frosne prøver, bør disse plasseres i forhåndskjølte beholdere og plasseres i fryseboks umiddelbart etter prøvetaking. Prøver for mikrobiologiske analyser skal starte innen 24 timer etter prøveuttak.

 

Produktprøver Forklaring
analyseprøver av næringsmidler Ta ut minimum 100 gram av et ønsket produkt, og putt det forsiktig i et sterilinbeger eller annen steril beholder. Alternativt kan produkt sendes inn i ferdig emballert vare.

Produktprøvene må oppbevares kjølig til de overføres til laboratoriet (TosLab innen 24timer)

 

Se detaljert beskrivelse på hvordan prøvetaking for hygiene og listeria gjennomføres her.

 

Miljøprøve Listeria/Hygiene   
prøvetaking hygiene og listeriaprøvetaking hygiene og listeriaprøvetaking hygiene og listeriaprøvetaking hygiene og listeria

Forklaring

Disse svaberne benyttes som renholdskontroll av utstyr og produksjonsmiljø med tanke på tilstedeværelse av Listeria monocytogenes. Det er også mulig å bruke slike svabere til analyse av flere andre parametere.

Det er sjelden man finner Listeria i råvarer i Norge. Bakterien kan allikevel etablere seg i produksjonsmiljøet og føre til kontaminering. Det er derfor viktig å ha kontroll på Listeria i produksjonsmiljøet. Godt renhold og analyser av anlegget vil bidra til å ha kontroll på bakterien.

Hvordan gjennomføre:

Pose åpnes og svaber skyves ut av posen, ikke stikk handen ned i selve posen for å plukke den ut.

Svaberen presses ned i en vinkel mot underlaget som skal undersøkes. Det gnis kraftig av overflaten gjentatte ganger i ulike retninger. Svaberen kan benyttes på både tørre og våte overflater.

Stikk svaberen tilbake i posen og knekk av svampdelen ved å bøye svaberen frem og tilbake. Det er laget et «sviktspor» inne i selve svaberen og den vil til slutt knekke av.

Lukk posen og merk den tydelig med prøvepunkt, dato og klokkeslett.

Transport:

Svaberne må oppbevares kjølig til de overføres til laboratoriet (TosLab innen 24timer) eller fryses ned og sendes samlet.

 

 

Se detaljert beskrivelse på hvordan prøvetaking for hygiene og listeria gjennomføres her.

Miljøprøve Listeria/Hygiene 

Forklaring

Disse svaberne benyttes som renholdskontroll av utstyr og produksjonsmiljø med tanke på tilstedeværelse av Listeria monocytogenes. Det er også mulig å bruke slike svabere til analyse av flere andre parametere.

Det er sjelden man finner Listeria i råvarer i Norge. Bakterien kan allikevel etablere seg i produksjonsmiljøet og føre til kontaminering. Det er derfor viktig å ha kontroll på Listeria i produksjonsmiljøet. Godt renhold og analyser av anlegget vil bidra til å ha kontroll på bakterien.

Hvordan gjennomføre:

Pose åpnes og svaber skyves ut av posen, ikke stikk handen ned i selve posen for å plukke den ut.

Svaberen presses ned i en vinkel mot underlaget som skal undersøkes. Det gnis kraftig av overflaten gjentatte ganger i ulike retninger. Svaberen kan benyttes på både tørre og våte overflater.

Stikk svaberen tilbake i posen og knekk av svampdelen ved å bøye svaberen frem og tilbake. Det er laget et «sviktspor» inne i selve svaberen og den vil til slutt knekke av.

Lukk posen og merk den tydelig med prøvepunkt, dato og klokkeslett.

Transport:

Svaberne må oppbevares kjølig til de overføres til laboratoriet (TosLab innen 24timer) eller fryses ned og sendes samlet.

prøvetaking hygiene og listeriaprøvetaking hygiene og listeriaprøvetaking hygiene og listeriaprøvetaking hygiene og listeria

 

Se detaljert beskrivelse på hvordan prøvetaking for hygiene med kontaktskål gjennomføres her.

 

Kontaktskål/Hygiene 
prøvetaking kontaktskål hygieneprøvetaking kontaktskål hygieneprøvetaking kontaktskål hygieneprøvetaking kontaktskål hygiene Forklaring

Kontaktskåler brukes som renholdskontroll for å sjekke at vask er tilfredsstillende på utstyr og i produksjonsmiljø. Skålene benyttes etter renhold på tørre overflater.

Kontaktskåler (kimtallskåler) leveres i pakker på 10 stykk. Disse kan oppbevares i romtemperatur til holbarhetsdato slutt. Om forseglingen er brutt vil skålene etter en tid tørke ut og det er da ikke anbefalt å bruke de.

Hvordan gjennomføre:

Ta ut en skål og fjern lokket. Vær oppmerksom og forsiktig slik at man ikke kommer i kontakt med agaren/overflaten med fingrene.

Vurder hvilke punkter som skal kontrolleres, eventuelt fra tidligere resultater (re-test).

Gjør en visuell vurdering av overflaten, er flaten synlig forurenset har det erfaringsmessig ingen hensikt å ta prøven akkurat i forurensningen. Unngå våte overflater. Trykk kontakskålen bestemt med et trykk noen sekunder med fast hand (kontaktskålen burde ikke skli).

Sett på lokket og merk bunnen på skålen tydelig med prøvepunkt. Samle skålene i en bunke, og pakk de inn i en pose og tape igjen slik at de ikke sklir ut og åpner seg. Merk så posen med dato og klokkeslett.

Transport: Skålene må oppbevares kjølig til de overføres til laboratoriet og burde leveres TosLab innen 24 timer fra prøvetakingstidspunkt.

Eventuelt kan skålene dyrkes internt i 3 dager før koloniene telles.

 

 

Se detaljert beskrivelse på hvordan prøvetaking for hygiene med kontaktskål gjennomføres her.

Kontaktskål/Hygiene 

Forklaring

Kontaktskåler brukes som renholdskontroll for å sjekke at vask er tilfredsstillende på utstyr og i produksjonsmiljø. Skålene benyttes etter renhold på tørre overflater.

Kontaktskåler (kimtallskåler) leveres i pakker på 10 stykk. Disse kan oppbevares i romtemperatur til holbarhetsdato slutt. Om forseglingen er brutt vil skålene etter en tid tørke ut og det er da ikke anbefalt å bruke de.

Hvordan gjennomføre:

Ta ut en skål og fjern lokket. Vær oppmerksom og forsiktig slik at man ikke kommer i kontakt med agaren/overflaten med fingrene.

Vurder hvilke punkter som skal kontrolleres, eventuelt fra tidligere resultater (re-test).

Gjør en visuell vurdering av overflaten, er flaten synlig forurenset har det erfaringsmessig ingen hensikt å ta prøven akkurat i forurensningen. Unngå våte overflater. Trykk kontakskålen bestemt med et trykk noen sekunder med fast hand (kontaktskålen burde ikke skli).

Sett på lokket og merk bunnen på skålen tydelig med prøvepunkt. Samle skålene i en bunke, og pakk de inn i en pose og tape igjen slik at de ikke sklir ut og åpner seg. Merk så posen med dato og klokkeslett.

Transport: Skålene må oppbevares kjølig til de overføres til laboratoriet og burde leveres TosLab innen 24 timer fra prøvetakingstidspunkt.

Eventuelt kan skålene dyrkes internt i 3 dager før koloniene telles.

prøvetaking kontaktskål hygieneprøvetaking kontaktskål hygieneprøvetaking kontaktskål hygieneprøvetaking kontaktskål hygiene

 

Kontakt oss