Våre tjenester

Prøvetakingsutstyr

For et sikkert prøveresultat er det viktig med egnet og sterilt prøvetakingsutstyr. Prøver må merkes med oppdragsgiver, prøvested, prøvetype, klokkeslett og dato. TosLab leverer et bredt spekter analyser og har egnet utstyr for prøvetaking. Nedenfor finnes utvalgte eksempler på prøvetakinger.

 

  • Prøvetaking av vann
  • Prøvetaking av mat og næringsmidler
  • Renholdskontroll
  • Prøvetaking av luft
  • Prøvetaking av bassengvann
  • Prøvetaking av legionella

Drikkevannsanalyser

Vann brukes til alt, og tilgang til rent drikkevann er en forutsetning for god helse! Det er derfor viktig å være sikker på at drikkevannet ditt ikke er forurenset. TosLab analyserer ditt drikkevann og sjekker om det inneholder bakterier eller andre forbindelser som kan være skadelig for deg.

Skip og båt

Drikkevann om bord i skip må følge kravene som er satt i drikkevannsforskriften. Alle har krav på rent drikkevann, og det gjelder også om bord i fartøy. Det stilles strengere krav til fartøy som produserer sitt eget drikkevann, enn de som bunkrer drikkevann fra land uten noen form for vannbehandling.

Legionella

Legionella oppstår hovedsakelig i miljøer med stillestående vann og høye temperaturer som gir gode vekstbetingelser. Bakterien smitter gjennom spredning av små vanndråper (aerosoler). Det er derfor viktig å følge opp installasjoner som kan spre slike vanndråper. Vanlige smittekilder er dusjanlegg, boblebad, kjøletårn og andre systemer hvor vannet er stillestående og har høy temperatur.

Legionella finnes i små mengder over alt i naturen, men det er først når de formerer seg og får optimale vekstvilkår at de kan medføre smittefare. Infeksjon av Legionella fører til Legionærsykdom og har like symptomer som lungebetennelse. I bygg og anlegg trenger legionella biofilm for å vokse. Gode renserutiner vil derfor kunne motvirke vekst av bakterien.

TosLab leverer akkreditert analyse av Legionella og bistår deg i å ha kontroll på ditt anlegg.

Mat

Det er viktig å vite at maten man spiser er trygg. Om du vil sjekke noe du har spist eller produserer matvarer i små kvantum vil TosLab kunne levere analyser av din mat. Vi gjennomfører både mikrobiologiske og kjemiske analyser, og kan med vår erfaring veilede deg om det er noe du lurer på.