Prøvetakingsutstyr

Prøvetakingsutstyr

For et sikkert prøveresultat er det viktig med egnet og sterilt prøvetakingsutstyr. Prøver må merkes med oppdragsgiver, prøvested, prøvetype, klokkeslett og dato. TosLab leverer et bredt spekter analyser og har egnet utstyr for prøvetaking.

Har du behov for prøvetakingsustyr til dine analyser?

Ta kontakt på telefon 776 24 360, på e-post post@toslab.no, eller bruk kontaktskjema nederst på siden.

Utvalgte eksempler på prøvetakinger:

  • Prøvetaking av vann
  • Prøvetaking av mat og næringsmidler
  • Renholdskontroll
  • Prøvetaking av luft
  • Prøvetaking av bassengvann
  • Prøvetaking av legionella

 

Kontakt oss