Sigevann

Sigevann

Vann som siger gjennom et avfallsdeponi vil kunne bli forurenset av ulike stoffer som lekker fra avfallet i deponiet. Sigevann blir derfor regnet som en mulig kilde til forurensing av miljøgifter. Det er derfor stilt en rekke krav for å redusere faren for forurensing fra deponiet, og deponiene har krav om å overvåke tilstanden i området rundt deponiet.

Det er viktig at det legges til rette for gode og gjennomtenkte prøvetakingspunkter når deponiet anlegges, eller at det legges til rette for dette i ettertid for eksisterende deponier. Vi kan gi råd om dette.

Det er også viktig å ha et bevisst forhold til avrenningssituasjonen ved deponiet når det tas prøver. Konsentrasjonen av miljøgifter i sigevann vil kunne variere stort i ulike avrenningssituasjoner. Derfor er det viktig å ha en strategi med tanke på å ta prøver, når det er trolig at ulike forurensningsstoffer vil kunne lekke fra deponiet.

Vi skreddersyr gjerne analysepakker tilpasset din virksomhets krav. Trenger du veiledning eller har andre spørsmål?

Ta kontakt på telefon 776 24 360, på e-post post@toslab.no, eller bruk kontaktskjema nederst på siden.

For mer informasjon om lover knyttet til forurensing og avfallshåndtering:

Kontakt oss