Skip og båt

Skip og båt

Drikkevann om bord i skip må følge kravene som er satt i drikkevannsforskriften. Alle har krav på rent drikkevann, og det gjelder også om bord i fartøy. Det stilles strengere krav til fartøy som produserer sitt eget drikkevann, enn de som bunkrer drikkevann fra land uten noen form for vannbehandling.

Se detaljert beskrivelse på hvordan prøvetaking gjennomføres her.

UTSTYR:

Steril flaske.

PRØVETAKING:

Bruk en egnet steril prøveflaske som skal kunne lukkes med lokk eller kork. Vi anbefaler at det til enhver tid leveres minimum 500 ml væske for å sikre at laboratoriet har nok til å gjennomføre ønskede analyser. Ta kontakt med laboratoriet om du er usikker på hvor mye prøvemateriale vi trenger for dine undersøkelser.

  • Vann fra kran: Åpne kaldtvannskranen og la vannet renne i 3-5 minutter til temperaturen er stabil slik at man er sikker på at vannet som sto i stikkledningen fra før har rent ut. Åpne flasken uten å berøre tuten og fyll flasken.

Merk flasken med prøvetype, prøvested, kundenavn, dato og tidspunkt.

 

TRANSPORT:

Tiden mellom prøveuttak og analysestart i laboratoriet skal holdes så kort som mulig slik at prøven kan startes opp senest 24 timer etter prøveuttak. Prøven må oppbevares kjølig til analysestart og overføres til laboratoriet på en slik måte at prøven ikke utsettes for mikrobiologisk eller kjemisk kontaminering. Fryseelementer skal ikke være i direkte kontakt med prøvene da de kan forårsake isdannelse i prøvene.

Kontakt oss